Pris och offert

Vi lämnar gärna offert på önskade tjänster och ger då fasta priser.

Vi använder oss företrädesvis av timdebitering. Undantag från detta är dammbindning, där debitering sker per ton utkört salt samt grusåtervinning där vi debiterar per km väg.

Vi lämnar gärna offert på önskade tjänster och ger då fasta priser.

Våra offererade priser anges utan moms och gäller för innevarande år.


Ring oss på telefon 0708-794455 för mer information eller skicka meddelande så hör vi av oss.