Ring om du behöver våra tjänster!

Väghyvling Flexigrader

Vi hjälper dig med:

 • Släntklippning såväl under vägräcken som 10 m ut i sida.


 • Buskröjning - längs vägar och åkerkanter.


 • Grensågning - sido- och höghöjdsröjning med klingsåg.


 • Väghyvling med Flexigrader - en frontmonetad väghyvel för traktor och lastmaskin.


 • Dammbindning - saltning från skopa med hydraulisk utmatning.


 • Vattning av vägbanan för bättre hyvling och dammbindning


 • Kantskärning av belagda vägar med snedställd skopa,


 • Kantskärning av grusvägar och skogsbilvägar med snedställd gallerskopa.


 • Bortförsel av material vid kantskärning.


 • Kantskärning med grusåtervinning - med en specialtillverkad maskin från NIMEK.


 • Rensning av löv från diken och vägkanter med snedställd och sidoförskjuten skopa.


 • Fräsning av vägkanter - för att underlätta vattenavrinning på belagda vägar.


 • Sopning - med lastmaskinsmonterad sopvals.


 • Ogräsborstning - längs kantsten.


 • Arbeten med lastmaskin - allt från lastning och lossning till schaktning och planering.Hello world

BEGÄR OFFERT