Vår maskinpark

Våra maskiner är anpassade för vägunderhåll av olika slag.

Stolpklippare Energreen Transformer

Energreen Transformer är vår maskin som vi använder för klippning av gräs längs vägkanter där det finns kantstolpar och vägräcken. Klippbredden är 1,5 m.

Lastmaskin Ljungby L15

Ljungbymaskin L15 är vår största lastmaskin med en tipplast på över 10 ton. Utöver lastnings- och lossningsuppdrag används maskinen till dammbindning, släntklippning och buskröjning.

Lastmaskin Ljungby L13

Ljungbymaskin L13 med tipplasten 9 ton används mestadels till väghyvling, kantskärning, släntklippning och buskröjning.


Väghyvel Flexigrader 4080

Flexigrader 4080 är en väghyvel från NIMEK som frontmonteras på traktor. Hyveln kompletteras med en strängspridare i trepunktslyften som återför och jämnar ut vägmaterialet. Vikt 8 ton.

Väghyvel Flexigrader 1015

Flexigrader 1015 är den större modellen av NIMEKs väghyvlar med ett hyvelblad som är 4 m brett. Den monteras på lastmaskin som har en strängspridare bak. Vikt 18 ton.

Vägkantfräs Borup

Kantfräsning längs belagd väg utför vi med en Borupfräs som anpassats för att monteras på lastmaskin. Kantmaterialet fräses ut på vägslänten i ett jämnt lager.

Grensåg Spearhead 2400

Grensågning med en Spearhead på 2,4 m. Monterad på vår Slagkraft W10 når vi 7 m i sidled och 10 m uppåt. Det är möjligt att såga grenar med en maximal diameter på 15 cm.

Grusåtervinnare NIMEK

I ett moment skär vi vägkanten och återvinner gruset. Detta är möjligt genom att grusåtervinnings-maskinen är kopplad till traktorn med frontmonterad hyvel. Bortsorterat material återförs till vägslänten alternativt samlas upp.

Släntklippare Slagkraft W10, W17, W180

Vi använder Slagkrafts motorpaket för släntklippning och buskröjning. Med kättingslagor som är 1,5 och 1,7 m breda har vi hög kapacitet i såväl kraftigt gräs som i sly och busk. Räckvidden är 7,5 och 8,5 m.

Dammbindning

Dammbindning utförs genom spridning av Kalciumklorid. För detta använder vi lastmaskin med spridarskopa. Saltsäckarna transporterar vi på en Wieltonvagn med hydrauliska sidohäckar.

Kantskärning Lastmaskin

Kantskärning och i dikesrensning utförs med lastmaskin som förses med vridmellandel och kantskopa.

Kantskärning gallerskopa

Kantskärning kan även utföras med vridmellandel och gallerskopa. Denna metod är lämplig på grusvägar och skogsbilvägar där grusåtervinning ej är lämplig.

Hello world

BEGÄR OFFERT